ANTIDOPINGPOLICY
1) Verdier og holdninger

Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

 
2) Kunnskap

Vi har en lenke fra lagets nettsider til www.antidoping.no slik at alle medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.
Vi gjennomfører Ren Utøver med våre aktive utøvere og diskuterer dopingspørsmål.

3) Regelverk

I vårt idrettslag er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere, fysioterapeuter, massører etc) medlemmer av idrettslaget og forpliktet
gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser.
De som eventuelt ikke er medlemmer har gjennom avtale forpliktet seg til å følge NIFs lov.

I vårt idrettslag er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve
fastsatt av Antidoping Norge.

I våre avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse om bortfall av
godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

4) Bevisstgjøring

Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor.

Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold og skolerer våre utøvere om dette.

I vårt idrettslag anbefaler vi å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege
før eventuelle kosttilskudd benyttes for veiledning i forhold til kosthold.

I vårt idrettslag reklamerer vi ikke for kosttilskudd.
Vi synliggjør vår verdiprofil gjennom programbladtekster og nettsider.

5) Beredskapsplan

Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp
med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre!

I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer.
En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget eller
helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte.

Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere vårt
idrettslag før forholdet er avklart.

Vi utnevner en person som kan håndtere media, og forbereder
vedkommende godt på aktuelle spørsmål.

Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge i dopingsaker.