OM OSS

Sosialt

Unike opplevelser

Helsegevinst

Vår historie

Stiftstaden Sykkelklubb ble stiftet i 2011 for å fylle et behov blant den store gruppen mosjonister i Trondheim.

Ambisjonen den gang var «å tiltrekke oss syklister som synes sykling er gøy, og som har helsegevinst som sitt største mål». Dette gjelder nå også, men i tillegg har klubben og medlemmene utviklet seg videre. Klubben og medlemstallene har blitt større. Medlemmene har blitt interessert i ulike sykkeldisipliner, mange har utviklet seg videre innen sykkelsporten og aktivitetsnivået utvikler seg og vokser stadig.

Klubben har derfor økt ambisjonene og i tillegg tilbyr vi målrettet trening og deltakelse på både sosiale og mer konkurransepregede ritt. Alle medlemmer får gjennom dette være delaktig i et miljø som er givende, har plass til alle og ikke minst et tilbud til alle syklister under elitenivå.

Vi mener dette ytterligere fyller våre verdier med innhold og mening. Samhold, mestring og fremgang er tre ord som beskrev fundamentet i klubben. Samhold, mestring og fremgang beskriver våre ambisjoner og ønsker på en god måte i dag også, og er fortsatt våre flotte verdier.

Vi er opptatt av å fremstå som en positiv og velrennomert klubb, og være en del av samfunnet vi tilhører. Godt miljø og gode holdninger skal derfor gjenspeiles både innad i klubben og utad i samfunnet. Å være en del av det gode miljøet i klubben skal forplikte alle medlemmer til å bidra positivt på alle arenaer. Gode holdninger og respekt mellom medlemmene, i trafikkbildet og ellers blant folk som ferdes på vei, skog og mark er meget viktig for oss. Vi skal stå frem som gode eksempler!