SAMARBEIDSPARTNERE

Vi setter stor pris på våre sponsorer og samarbeidspartnere. Uten disse hadde det ikke vært mulig å drive klubben med et så stort aktivitetsnivå som Stiftstaden SK gjør.

Her finner du en oversikt over alle våre sponsorer og samarbeidspartnere!