KLUBBENS VERDIER
Samhold

Vi skal være en inkluderende klubb. Uansett prestasjoner, så skryter vi av hverandre. Vi er åpne, byr på oss selv og vi utvikler oss sammen.

Mestring

Vi har alle noe vi ønsker å bli flinkere til. Vi skal legge til rette for at alle kommer nærmere sine mål, uansett ferdighetsnivå.

Fremgang

Vi ønsker at du skal oppleve fremgang. Gjennom å delta og å bidra, kan du seire over deg selv alene eller sammen med andre.