SAMHOLD - MESTRING - FREMGANG

Velkommen til en av Norges største sykkelklubber,
Stiftstaden Sykkelklubb!

AKTIVITETSKALENDER

Oversikt over treninger

BLI MEDLEM

Bli medlem i dag!

HVA SKJER?

Se kommende aktiviteter og arrangementer

Om oss

Stiftstaden Sykkelklubb ble stiftet i 2011 for å fylle et behov blant den store gruppen mosjonister i Trondheim.

Vi er opptatt av å fremstå som en positiv og velrennomert klubb, og være en del av samfunnet vi tilhører. Godt miljø og gode holdninger skal derfor gjenspeiles både innad i klubben og utad i samfunnet. Å være en del av det gode miljøet i klubben skal forplikte alle medlemmer til å bidra positivt på alle arenaer. Gode holdninger og respekt mellom medlemmene, i trafikkbildet og ellers blant folk som ferdes på vei, skog og mark er meget viktig for oss. Vi skal stå frem som gode eksempler!

Våre verdier

Samhold

Vi skal være en inkluderende klubb. Uansett prestasjoner, så skryter vi av hverandre. Vi er åpne, byr på oss selv og vi utvikler oss sammen.

Mestring

Vi har alle noe vi ønsker å bli flinkere til. Vi skal legge til rette for at alle kommer nærmere sine mål, uansett ferdighetsnivå.

Fremgang

Vi ønsker at du skal oppleve fremgang. Gjennom å delta og å bidra, kan du seire over deg selv alene eller sammen med andre.

Samarbeidspartnere